iunie 27, 2017

Accidentele de muncă

Prevederile legislative care reglementează accidentele de muncă sunt cuprinse în Legea nr. 319/2006.

 

Așa cum este prevăzut în lege, accidentele de muncă pot fi împărțite în 4 tipuri:

a) accidente care produc incapacitate temporară de muncă de cel puțin 3 zile calendaristice;

b) accidente care produc invaliditate;

c) accidente mortale;

d) accidente colective, în situația în care sunt accidentate concomitent cel puțin 3 persoane, din aceeași cauză.

Intoxicatia acută profesională se declară, se cercetează și se înregistrează atât ca boală profesională, cât și ca accident de muncă.

Art. 30 al. (1) din Legea 319/2006 menționează că, în sensul prevederilor art. 5 lit. g), este considerat, de asemenea, accident de muncă și accidentul de traseu, dacă deplasarea s-a facut în timpul și pe traseul normal de la domiciliul lucrătorului la locul de muncă organizat de angajator și invers.

Așa cum este prevăzut în lege, reprezintă accident de munca, evenimentul care produce vătămarea violentă a organismului, precum și intoxicația acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu și care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puțin 3 zile calendaristice, invaliditate sau deces.

IMPORTANT! Accidentul de muncă trebuie să se producă independent de intenția persoanei implicate.

accidente de munca

Măsuri pe care angajatorul este obligat să le aplice în vederea asigurării condițiilor de securitate și sănătate în muncă, care contribuie implicit la prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale:

• Angajatorii trebuie să dețină în cadrul societății un plan de prevenire și protecție care se realizează în urma evaluării riscurilor, și care trebuie aplicat corespunzător.

• De asemenea, înainte de începerea activității, angajatorii trebuie să intre în posesia autorizației de funcționare din punctul de vedere al securității și sănătății în muncă, în conformitate cu prevederile legislative.

• Este important ca angajații să fie informați, înainte de ocuparea locului de muncă, cu privire la riscurile la care aceștia sunt expuși, precum și asupra măsurilor de prevenire și protecție necesare.

• Un aspect la fel de important, ține de obligația angajatorilor de a admite la locul de muncă doar persoane care au trecut proba examenului medical si, dacă este cazul, a testării psihologice a aptitudinilor. De asemenea, efectuarea controlul medical periodic este obligatorie.

• Este obligatoriu ca echipamentele de muncă să fie furnizate de către angajatori, în stare corespunzătoare de utilizare, fără a prezenta un pericol pentru securitatea și sănătatea lucratorilor.

Dorim să subliniem faptul că angajatorul, în conformitate cu prevederile legislative, are obligația de a ține evidența accidentelor de muncă ce au ca urmare incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor ușoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum și a accidentelor de muncă.
În cazul în care această prevedere este încălcată, angajatorii riscă amenzi contravenționale cuprinse între 2.000 și 4.000 lei.

Conform raportului realizat de Ministerul Muncii, în perioada ianuarie-septembrie 2016, la nivel naţional, cele mai multe accidente de muncă s-au petrecut în sectorul de comerţ cu amănuntul, iar cele mai multe decese au fost constatate în domeniul construcţiilor de clădiri, transporturilor şi exploatărilor forestiere.

accidente munca ian sept 2016

 

Față de anul precedent, ca statistică, atât numărul accidentelor de muncă înregistrate, cât şi al persoanelor care şi-au pierdut viaţa în astfel de incidente, a scăzut. Cele 3.317 cazuri evidenţiate în perioada ianuarie-septembrie reprezintă cu 7,2% mai puţine faţă de intervalul similar din 2015.

accidente mortale ian sept 2016

 

Numărul lucrătorilor accidentaţi mortal s-a redus cu 54,1%, la 96 persoane. Persoanele din grupa de vârsta 40-50 de ani au procentul cel mai mare, de 42,7%, din totalul accidentaţilor mortal.

Echipa SSM PSI PREVENT cuprinde personal calificat, cu experiență în cercetarea accidentelor de muncă, având la activ un număr considerabil de accidente cercetate.
Vă oferim sprijinul necesar în ceea ce privește cercetarea accidentelor de muncă și întocmirea documentației care trebuie anexată în dosarul de cercetare. Pentru informații suplimentare, nu ezitați să ne contactați.

Distribuie acest articol:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram