mai 26, 2017

Ce presupune organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă?

Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă, are ca scop asigurarea condiţiilor care să permită salariaţilor/persoanelor fizice ca pe baza

instruirii şi cu mijloacele tehnice pe care le au la dispoziţie, să acţioneze eficient pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, evacuarea şi salvarea utilizatorilor construcţiei, evacuarea bunurilor materiale, precum şi pentru înlăturarea efectelor distructive provocate în caz de incendii, explozii sau accidente tehnice.

Conform Ordinului Ministerului Administrației și Internelor – OMAI nr. 712/2005, Cap. II, art. 6. – alin. (1), „instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgențã se realizeazã prin instructaje și prin participarea la cursuri, aplicații, exerciții practice și antrenamente, în funcție de tipurile de risc specifice.”

Activitatea de instruire a angajaților în domeniul situațiilor de urgențã se realizează atât în momentul angajării cât și periodic, cuprinzând mai multe etape:
instructajul introductiv general;
instructajul specific locului de muncã;
instructajul periodic;
• instructajul pe schimb, acolo unde situaţia o impune;
• instructajul special pentru lucrãri periculoase, dacă este cazul;
• instructajul la recalificarea profesională;
• instructajul pentru personalul care nu face parte din cadrul societății, unde este cazul.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă constă în:
• prevenirea incendiilor, prin aplicarea măsurilor specifice;
• organizarea intervenţiei de stingere a incendiilor;
• afişarea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor;
• organizarea salvării personalului şi a evacuării bunurilor, conform planurilor de protecţie;
• utilizarea indicatoarelor de securitate pentru marcarea pericolului de incendiu.

image005

Căile de acces și de evacuare interioare și exterioare (drumuri, scari, culoare, etc.) din cadrul societatii este foarte important să permită in caz de incendiu, evacuarea în condiții de siguranță a tuturor persoanelor și bunurilor.

Dorim să vă informăm că în calitate de agent economic, dacă aveți minim trei angajați, este obligatoriu să dețineți planul de interventie.

Echipa SSM PSI PREVENT vă pune la dispoziție servicii autorizate de prevenirea si stingerea incendiilor, de care societatea dumneavoastră are nevoie, conform prevederilor legale:
instruire periodică PSI-SU;
documentație completă PSI-SU;
plan de intervenție.

Dorim să subliniem faptul că efectuarea instruirii angajaților în domeniul situațiilor de urgență este obligatorie.

Distribuie acest articol:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram