mai 17, 2017

Comunicarea accidentelor de muncă este obligatorie!

accidente de munca 93

Conform Legii securității și sănătății în muncă, nr. 319/2006, reprezintă accident de muncă totalitatea evenimentelor care se soldează cu leziuni grave ale organismului,

pe durata desfășurării activității la locul de muncă sau în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu și care cauzează incapacitate temporară de muncă de minim 3 zile lucrătoare, invaliditate sau în cazuri extreme, deces.

Printre obligațiile angajatorului, potrivit Legii 319/2006, regăsim și obligația oricărui angajator de a păstra evidența accidentelor de muncă ce produc o incapacitate de muncă mai mare de 3 zile lucrătoare, a accidentelor ușoare, precum și a incidentelor periculoase sau a bolilor profesionale.
De asemenea, în conformitate cu prevederile legale, acesta trebuie să întocmească rapoarte care să deservească autorităților competente, cu privire la accidentele de muncă suferite de angajați.

Dorim să vă reamintim importanța utilizării echipamentelor individuale de protecție pentru a menține securitatea și sănătatea lucrătorilor și pentru prevenirea accidentelor de muncă.

Potrivit legii, în cazul producerii unui accident de muncă, indiferent de natura acestuia, angajatorul are automat obligația de a-l declara organelor competente, după cum urmează:

• inspectoratelor teritoriale de munca;
• asiguratorului, privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, evenimentele urmate de incapacitate temporara de munca, invaliditate sau deces, la confirmarea acestora;
• organelor de urmarire penala, dupa caz.

În cazul neanunțării unui accident de muncă, societatea dumneavoastră riscă amenzi din partea ITM de până la 7.000 RON.

Echipa SSM PSI PREVENT cuprinde personal calificat cu o experiență de peste 10 ani în cercetarea accidentelor de muncă, având la activ un număr considerabil de accidente cercetate.
Prin urmare, societatea noastră vă oferă sprijinul necesar în ceea ce privește cercetarea accidentelor de muncă și întocmirea documentației care trebuie anexată în dosarul de cercetare.

Un alt aspect important, pe care dorim să îl subliniem, în încheiere, este cel legat de realizarea corectă și la timp a instructajelor periodice a angajaților atât în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, cât și în domeniul situațiilor de urgență.

În cazul în care, compania dumneavoastră se află în căutarea unor servicii precum protecția muncii, cercetare accidente de muncă, prevenirea și stingerea incendiilor, verificarea sau încărcarea stingătoarelor, vă garantăm furnizarea unui pachet de servicii complex, care urmărește calitatea și profesionalismul, si care are la bază experiența acumulată în urma unei colaborări eficiente cu toți clienții din portofoliul nostru.

Distribuie acest articol:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram