mai 3, 2017

Importanta echipamentului individual de protectie

importan a echipamentului individual de protec ie 87

În conformitate cu Legea 319/2006, art.6, alin.1, angajatorul este obligat să asigure securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă.

Astfel, pe lângă instruirea introductiv generală și periodică a angajaților, privind securitatea și sănătatea în muncă, aceștia trebuie să dispună și de dotarea cu echipamentele de protecție necesare.
Protecţia individuală se realizează cu ajutorul mijloacelor individuale de protecţie pentru a se asigura securitatea și sănătatea angajaților la locul de muncă. Mijloacele individuale de protecţie acționează practic ca o barieră între factorul de risc şi organismul uman.
Echipamentul individual de protecţie (E.I.P.) cuprinde totalitatea mijloacelor individuale de protecţie cu care este dotat muncitorul în timpul lucrului.
Intervalul de timp în care se utilizează echipamentul individual de protectie este determinat de caracteristicile postului de lucru, precum și în funcție de gravitatea riscului la care este expus angajatul. Factorii de risc constituie cauze potenţiale ale accidentelor de muncă şi bolilor profesionale.

 În funcție de domeniul de activitate și mediul de lucru, pentru protejarea sănătății muncitorilor, angajatorul trebuie să asigure EIP pentru:
protecția capului: căști de protecție;
protecția ochilor: ochelari de protecție și viziere;
protecția respiratorie: măști respiratorii;
protecția auditivă: antifoane;
protecția corpului: îmbrăcăminte de protecție, mănuși de protecție;
protecția picioarelor: încălțăminte de protecție.

Conform prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, art. 13 lit. r si lit. s, angajatorii au obligaţia să acorde gratuit echipamentul individual de protecţie atât personalului propriu, cât şi tuturor categoriilor de persoane care desfăşoară activităţi în incinta acestora.
La rândul lor, angajații au obligația să utilizeze în mod corect echipamentul individual de protecție și să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare, așa cum este prevăzut în Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/ 2006, art. 23 al.(1) lit. b). De asemenea, aceștia mai trebuie să îndeplinească următoarele obligații:
– să cunoască caracteristicile şi modul corect de utilizare a mijloacelor individuale de protecţie din dotare, prevăzute în instrucţiunile de utilizare;
– să poarte întregul echipament individual de protecţie pe toată durata îndeplinirii sarcinii de muncă sau a activităţii pe care o desfăşoară în unitate;
– să utilizeze echipamentul individual doar în scopul pentru care acesta a fost atribuit şi să se preocupe de menținerea calităţilor de protecţie ale acestuia;
– să prezinte mijloacele individuale de protecţie la verificările periodice prevăzute în instrucţiunile de utilizare;
– să solicite un nou mijloc individual de protecţie, atunci când, din diverse motive, mijlocul individual de protecţie avut în dotare nu mai prezintă calităţile de protecţie necesare.

Prin urmare, echipamentele de protecţie trebuie să asigure protecţia muncitorului împotriva tuturor factorilor de risc care acţionează asupra sa în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă. Cel mai important criteriu, pe care angajatorii trebuie să îl ia în considerare pentru stabilirea echipamentului individual de protecţie acordat lucrătorilor, este determinat de analiza factorilor de risc la care aceștia sunt expuși.

Distribuie acest articol:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram