mai 22, 2017

Importanța serviciilor de protecția muncii

Protecția muncii cuprinde totalitatea acțiunilor și măsurilor care se întreprind cu scopul de a preveni riscurile profesionale, pentru a se asigura protecția sănătății și securității lucrătorilor, în vederea înlăturării factorilor de risc și accidentare prin intermediul activităților de informare, instruire și consultare a lucrătorilor și a reprezentanților acestora.


În țara noastră măsurile de protecția muncii sunt reglementate prin Legea 319 din 2006 Legea securității și sănătății în muncă și a normelor metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, norme de protecția muncii și instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă.

Prin intermediul acestui articol dorim să vă aducem la cunoștință faptul că orice societate comercială este obligată prin lege să asigure angajaților toate condițiile necesare în ceea ce privește protecția muncii, conform prevederilor legale mai sus menționate.

Se impune ca societățile să dețină o documentație completă SSM, respectiv PSI care să cuprindă, printre altele, evaluarea riscurilor în funcție de posturile de lucru, precum și un plan de evacuare.
De asemenea, este necesar să se realizeze instruirea periodică a angajaților privind securitatea și sănătatea în muncă, precum și instructajul în domeniul situațiilor de urgență, la un interval care să nu fie mai rar de 6 luni.

În cazul în care punctele precizate mai sus nu sunt respectate, angajatorul riscă amenzi între 3500 și 7000 RON, în momentul efectuării unui control din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă.

Astfel, dorim să subliniem importanța serviciilor de protecția muncii, precum și a celor de instruire în situații de urgență, în primul rând pentru asigurarea protecției angajaților și pentru prevenirea accidentelor de muncă, dar și pentru a se evita aplicarea de sancțiuni din partea ITM în cazul unui control.

Printre serviciile autorizate pe care societatea noastră le oferă se regăsesc cele de Protecția Muncii (SSM), Prevenirea si Stingerea Incendiilor (PSI), service stingătoare de incendiu, ISCIR – RSVTI și consultanță permanentă cu privire la orice problemă pe care compania dumneavoastră o întâmpină în acest domeniu.

Dacă doriți realizarea unei colaborări eficiente, bazată pe profesionalism și promptitudine în întocmirea unei documentații care respectă cu rigurozitate legislația aflată în vigoare, echipa SSM PSI PREVENT vă stă la dispoziție.

Distribuie acest articol:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram