Legislatie SSM

Cuprinde totalitatea actelor normative ce reglementeaza activitatea de control, securitate si sanatate in munca, autorizari