decembrie 8, 2017

Obligatii SSM/PSI pentru munca la domiciliu

Va informam ca documentatia pe partea de protectia muncii si prevenirea si stingerea incendiilor, este obligatorie pentru orice societate comerciala cu minim un angajat.

 

Cadrul legislativ care stabileste acest lucru are la baza:
· Legea securitatii si sanatatii in munca Nr.319/2006, impreuna cu Normele Metodologice, aprobate prin HG 1425/2006;
· Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, prevede instruirea salariatilor din punct de vedere PSI, Cap. II, sectiunea a 6-a, art.19, alaturi de Normele Generale de Aparare impotriva Incendiilor aprobate prin ordinul MAI 163/2007, precum si Ordinul MAI 712/2005 privind instruirea angajatilor.

Subliniem faptul ca, prestarea activitatii la domiciliu, nu exclude instruirea angajatului.

Codul Muncii reglementeaza munca la domiciliu astfel:

Art. 108. (1) Sunt considerati salariati cu munca la domiciliu acei salariati care indeplinesc, la domiciliul lor, atributiile specifice functiei pe care o detin.
(2) In vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu ce le revin, salariatii cu munca la domiciliu isi stabilesc singuri programul de lucru. (3) Angajatorul este in drept sa verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu, in conditiile stabilite prin contractul individual de munca.

Art. 109. Contractul individual de munca la domiciliu se incheie numai in forma scrisa si contine, in afara elementelor prevazute la art. 17 alin. (3), urmatoarele:
a) precizarea expresa ca salariatul lucreaza la domiciliu;
b) programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa controleze activitatea salariatului sau si modalitatea concreta de realizare a controlului;
c) obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la domiciliul salariatului, dupa caz, al materiilor prime si materialelor pe care le utilizeaza in activitate, precum si al produselor finite pe care le realizeaza.

Art. 110. (1) Salariatul cu munca la domiciliu se bucura de toate drepturile recunoscute prin lege si prin contractele colective de munca aplicabile salariatilor al caror loc de munca este la sediul angajatorului.
(2) Prin contractele colective de munca si/sau prin contractele individuale de munca se pot stabili si alte conditii specifice privind munca la domiciliu, in conformitate cu legislatia in vigoare.


Angajatii care isi desfasoara activitatea la domiciliu beneficiaza de toate drepturile si obligatiile lucratorilor, in conformitate cu Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006.

Important! Angajatorul este obligat sa asigure securitatea si sanatatea in munca si pentru angajatii care isi desfasoarea activitatea la domiciliu.

SSM PSI PREVENT va ofera un pachet complet de servicii care, tin de obligatia dumneavoastra, in calitate de  angajator, privind protectia muncii pentru angajatul care isi desfasoara activitatea la domiciliu. Printre acestea se numara:
– identificarea factorilor de risc profesional;
– intocmirea fisei individuale de protectia muncii si prevenirea si stingerea incendiilor;
– evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala;
– efectuarea si consemnarea instructajalui periodic SSM/PSI-SU.

Este important ca, desfasurarea activitatii la domiciliu sa se realizeze, in conformitate cu legislatia aflata in vigoare, atat pe partea de securitate si sanatate in munca, cat si pe cea care tine de prevenirea si stingerea incendiilor.

Distribuie acest articol:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram