iunie 22, 2017

Protecția muncii – obligatorie!

Respectarea prevederilor legislative privind securitatea și sănătatea în muncă este elementul principal care contribuie la prevenirea și diminuarea accidentelor de muncă.

 

Accidentele de muncă pot afecta pe de o parte, sănătatea angajatului, întrucât poate fi pusă în pericol integritatea fizică și psihică a acestuia, iar pe de altă parte, cercetarea unui accident de muncă, implică costuri financiare destul de mari, pe care angajatorul trebuie să le suporte.

Respectarea și aplicarea, de către angajator, a măsurilor care privesc securitatea și sănătatea în muncă, în vederea creării unui loc de muncă cât mai sigur va contribui la creșterea nivelului de încredere în rândul angajaților, precum și gradului de eficiență în activitățile pe care aceștia le desfășoară.

În primul rând, angajatorii trebuie să conștientizeze importanța activității de protecția muncii, care este obligatorie, fiind reglementată prin Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă.
De asemenea, un aspect la fel de important este reprezentat de consultarea lucrătorilor.
Asfel, existența unei bune colaborări între angajatori și angajați, va contribui la aplicarea unor măsuri SSM eficiente și va răspunde nevoilor reale ale angajaților.

Instruire SSM mures

 

Din păcate, în România nu s-a pus foarte mult accentul pe acest domeniu vast al securității și sănătății în muncă, de unde rezultă și un număr destul de mare de accidente de muncă.
Pe de o parte, mulți angajatori nu sunt familiarizați cu acest aspect important al protecției muncii, iar pe de altă parte, angajații nu acordă importanță prea mare utilizării echipamentelor individuale de protecție.

Pe lângă furnizarea unei documentații complete, în conformitate cu prevederile legislative aflate în vigoare, pe partea de securitate și sănătate în muncă și pe cea de prevenirea și stingerea incendiilor, obiectivul SSM PSI PREVENT este contribuirea, prin intermediul unei colaborări fructoase cu societatea dumneavoastră, la protejarea integrității și sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională care pot apărea la locul de muncă.
Tocmai de aceea, echipa SSM PSI PREVENT pune accentul pe realizarea unei evaluări de riscuri profesionale adecvate și în concordanță cu specificul domeniului de activitate al societăților cu care care colaborăm.

Distribuie acest articol:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram