SC.SSM PSI PREVENT SRL. este autorizata de INSPECTIA TERITORIALA I.S.C.I.R SIBIU NR. SB/ORD130/1121/0.28.03.2016

Oferta serviciilor noastre in domeniul ISCIR RSVTI  este:

  • Supraveghem si verificam instalatiile de ridicat si instalatiile mecanice sub presiune ;
  • Urmarim evolutia starii tehnice a instalatiilor;
  • Verificam existenta personalului autorizat care deserveste instalatiile;
  • Verificam existenta documentelor, daca acestea sunt complete si corect intocmite;
  • Transmitem documentele la ISCIR in vederea autorizarii instalatiilor;
  • Comunicam data la care ISCIR face autorizarea;
  • Ne ocupam de autorizarea instalatiilor si intocmirea Procesului Verbal de Verificare Tehnica;
  • Ridicam de la ISCIR si iti transmitem cartea tehnica a instalatiei.
  • Verificam existenta registrului de supraveghere si urmarim completarea acestuia la zi;
  • Urmarim si verificam modul de executare a intretinerilor curente si a verificarilor generale in vederea prelungirii autorizatiei de functionare.
iscir rsvti 373

alte servicii...