SOLICITA OFERTA

Documentatie completa SSM

Conform prevederilor legislative toate societatile trebuie sa detina o documentatie completa SSM. Compania noastra este abilitata sa intocmeasca si sa va puna la dispozitie documentele necesare din domeniul Securitatii si Sanatatii in munca. Iata care sunt acestea:


 1. Evaluarea riscurilor si identificarea pericolelor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca /echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru. (HG-1425/2006, Art.15, Alin.1)
 2. Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie pentru posturile de lucru evaluate. (HG-1425/2006, Art.15, Alin.2)
 3. Tematica pentru instructajul introductiv general. (HG-1425/2006, Art.15, Alin.8)
 4. Tematica pentru instructajul la locul de munca. (HG-1425/2006, Art.15, Alin.8)
 5. Tematica periodica adecvata pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite. (HG-1425/2006, Art.15, Alin.7)
 6. Instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/ posturilor de lucru; (HG-1425/2006, Art.15,Alin.3)
 7. Atributiile si raspunderile in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului. (HG-1425/2006, Art.15, Alin.4)
 8.  Intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent, conform prevederilor art. 101-107 si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui. (HG-1425/2006, Art.15, Alin.9)
 9. Intocmirea planului de evacuare (HG-1425/2006, Art.15, Alin.28)
 10. Elaborarea planului de desfasurare adecvat pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite (HG-1425/2006, Art.15, Alin.15)
 11. Intocmirea planului de avertizare (HG-1425/2006, Art.15, Alin.28)
 12. Intocmirea unei conventii SSM intre lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, in situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca (HG-1425/2006, Art.15, Alin.27)
 13. Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific (L 319/2006, Art.13, lit. k))
 14. Decizii interne ( L-319/2006, HG-1425/2006 )
 15. Normativ de acordare a echipamentului individual de protectie. (L 319/2006, Art.13, lit. r), s) )
 16. Normativ de acordare a materialelor igienico-sanitare.  ( L-319/2006, Art.15, Alin.1 )
 17. Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca, conform modelului prevazut in anexa nr. 15 (HG-1425/2006, Art.141, Alin.1, lit a) )
 18. Registrul unic de evidenta a incidentelor periculoase, conform modelului prevazut in anexa nr. 16 (HG-1425/2006, Art.141, Alin.1, lit b) )
 19. Registrul unic de evidenta a accidentelor usoare, conform modelului prevazut in anexa nr. 17 ( HG-1425/2006, Art.141, Alin.1, lit c) )
 20. Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca ce au ca urmare incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru, conform modelului prevazut in anexa nr. 18.  (HG-1425/2006, Art.141, Alin.1, lit d) )
 21. Teste verificare a instructajului introductiv general.  (HG-1425/2006, Art.89, Alin.1)
 22. Teste verificare anuala a cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii in munca. (HG-1425/2006, Art.89, Alin.1)
 23. Fise de instruire unde va fi consemnat rezultatul verificarii cunostintelor din domeniul securitatii si sanatatii in munca. (HG-1425/2006, Art.89, Alin.1)
 24. Evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare. (HG-1425/2006, Art.15, Alin.13)
 25. Evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic. (HG-1425/2006, Art.15, Alin.14)
 26. Realizarea semnalizarii de securitate si/sau de sanatate la locul de munca, in conformitate cu prevederile legislative. (HG-971/2006)
 27. Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca. (HG-1425/2006, Art.15, Alin.20)
 28. Urmarirea intretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protectie si a inlocuirii lor la termenele stabilite, precum si in celelalte situatii prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1048/2006. (HG-1425/2006, Art.15, Alin.21)
 29. Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca. (HG-1425/2006Art.15, Alin.6)
 30. Intocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de Hotararile Guvernului emise in temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare si mobile. (HG-1425/2006, Art.15, Alin.18)
 31. Intocmirea unui registru cu evidenta lucratorilor care au participat la instruirea introductiv generala a securitatii si sanatatii in munca.
 32. Intocmirea unui registru cu evidenta lucratorilor care au participat la instruirea la locul de munca generala a securitatii si sanatatii in munca.
 33. Intocmirea unui registru cu evidenta lucratorilor care au participat la instruirea anuala a securitatii si sanatatii in munca.
 34. Evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor, acest document se intocmeste pentru fiecare punct de lucru in parte. (HG-1425/2006, Art.15, Alin.12)


Ai nevoie de informatii?
Cere o oferta acum !

Ai nevoie de informatii?
Cere o oferta acum !
Bine ati venit la Ssm Psi Prevent


Misiunea SSM PSI PREVENT este sa ofere solutii viabile, aplicabile particularitatilor fiecarui client, astfel incat sa fie reperul de excelenta pentru serviciile de sanatatea si securitatea muncii si situatiilor de urgenta (servicii SSM – PSI si SU) din judetul Cluj.


Produse la promotiePasi de urmat pentru obtinerea unui contract
Selecteaza serviciul dorit