Servicii de instruire periodica PSI – SU

Instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta se realizeaza prin instructaje si prin participarea la cursuri, aplicatii, exercitii practice si antrenamente, in functie de tipurile de risc specifice.

Periodicitatea aplicatiilor, exercitiilor si a antrenamentelor este stabilita de Instructiunile privind organizarea si desfasurarea pregatirii in domeniul situatiilor de urgenta, aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Conducatorii institutiilor publice, patronii si managerii agentilor economici au obligatia sa asigure instruirea intregului personal angajat in munca, in raport cu nivelul de pregatire al salariatilor si in functie de specificul activitatii desfasurate de fiecare unitate.

Instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta se face la angajare si periodic si se realizeaza prin urmatoarele categorii de instructaje:

  • a) instructajul introductiv general;
  • b) instructajul specific locului de munca;
  • c) instructajul periodic;
  • d) instructajul pe schimb, acolo unde situatia o impune;
  • e) instructajul special pentru lucrari periculoase;
  • f) instructajul la recalificarea profesionala;
  • g) instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a institutiei.

Rezultatul instruirii initiale si al instruirii periodice PSI – SU a lucratorilor se consemneaza in mod obligatoriu in fisa de instruire individuala.

alte servicii...