Instruire periodica SSM

Conform prevederilor legislative toate societatile trebuie sa detina o documentatie completa SSM. Compania noastra este abilitata sa intocmeasca si sa va puna la dispozitie documentele necesare din domeniul Securitatii si Sanatatii in munca. Iata care sunt acestea:

  • a) la angajare;
  • b) la schimbarea locului de munca sau la transfer;
  • c) la introducerea unui nou echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent;
  • d) la introducerea oricarei noi tehnologii sau proceduri de lucru;
  • e) la executarea unor lucrari speciale.

 • Instruirea nu poate fi realizata pe cheltuiala lucratorilor si/sau a reprezentantilor acestora, trebuie sa se realizeze in timpul programului de lucru, fie in interiorul, fie in afara intreprinderii si/sau unitatii.
 • Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca cuprinde 3 faze:

 • a) instruirea introductiv-generala;
 • b) instruirea la locul de munca;
 • c) instruirea periodica.

Rezultatul instruirii initiale si al instruirii periodice SSM a lucratorilor se consemneaza in mod obligatoriu in fisa de instruire individuala.

 

alte servicii...