Avizare si autorizare ISU

Echipa SSM PSI PREVENT acoperă toate etapele necesare pentru obținerea avizului și autorizației de securitate la incendiu de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU), atât pentru obiective noi, cât și pentru cele existente, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 129 din 25 august 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 675 din 1 septembrie 2016.

Serviciile noastre includ:

  1. Consultanță și audit inițial;
  2. Elaborarea rapoartelor de expertiză;
  3. Crearea scenariilor de securitate la incendiu, conforme cu prevederile Ordinului Ministerului Administrației și Internelor nr. 129 / 25.08.2016, care aprobă metodologia de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu;
  4. Identificarea, evaluarea și controlul riscurilor de incendiu;
  5. Întocmirea Documentației Tehnice pentru obținerea Autorizației de Construcție (DTAC) și obținerea avizului ISU pentru începerea lucrărilor;
  6. Proiectarea Tehnică și Detaliile de Execuție (PT-DE);
  7. Verificarea autorizată a documentațiilor;
  8. Implementarea tuturor soluțiilor impuse prin raportul de expertiză;
  9. Suport și asistență tehnică în întocmirea dosarului pentru obținerea autorizației ISU de securitate la incendiu.

Prin aceste servicii, asigurăm conformitatea cu normativele și reglementările în vigoare, contribuind astfel la securitatea la incendiu a obiectivelor dvs.

alte servicii...