Documentatie completa PSI – SU

Conform prevederilor legislative din domeniul Situatilor de Urgenta aceasta este documentatia completa PSI care trebuie sa existe in cadrul societatii dumneavoastra si care societatea nostra este abilitata sa le intocmeasca:

 • Stabilirea structurilor cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor
 • Instrucțiuni specifice de prevenire și stingere a incendiilor (P.S.I.) pentru fiecare loc de muncă
 • Evidența zonelor cu risc incendiu ridicat (acolo unde este cazul)
 • Planul de evacuare
 • Tematica pentru instructajul introductiv general
 • Tematica pentru instructajul la locul de muncă
 • Tematica pentru instructajul periodic
 • Fișele individuale de instructaj pentru prevenire și stingere a incendiilor (P.S.I.)
 • Fișa obiectului
 • Registru de evidență a echipamentelor PSI
 • Registru de evidență a permiselor de lucru cu foc
 • Formular permis de lucru cu foc
 • Lista cu substanțe periculoase
 • Lista cu necesarul și existența stingătoarelor
 • Registru de evidență a permiselor de lucru cu foc
 • Evidența exercițiilor de evacuare
 • Organizarea primei intervenții
 • Program de măsuri și acțiuni pentru creșterea capacității de apărare împotriva incendiilor
 • Plan de organizare și executare al controlului privind respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor
 • Organizarea apărării împotriva incendiilor pe locul de muncă

alte servicii...