Documentatie completa SSM

Conform prevederilor legislative toate societatile trebuie sa detina o documentatie completa SSM. Compania noastra este abilitata sa intocmeasca si sa va puna la dispozitie documentele necesare din domeniul Securitatii si Sanatatii in munca. Iata care sunt acestea:

 

 1. Evaluarea riscurilor si identificarea pericolelor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca /echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru. (HG-1425/2006, Art.15, Alin.1)
 2. Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie pentru posturile de lucru evaluate. (HG-1425/2006, Art.15, Alin.2)
 3. Tematica pentru instructajul introductiv general. (HG-1425/2006, Art.15, Alin.8)
 4. Tematica pentru instructajul la locul de munca. (HG-1425/2006, Art.15, Alin.8)
 5. Tematica periodica adecvata pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite. (HG-1425/2006, Art.15, Alin.7)
 6. Instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/ posturilor de lucru; (HG-1425/2006, Art.15,Alin.3)
 7. Atributiile si raspunderile in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului. (HG-1425/2006, Art.15, Alin.4)
 8.  Intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent, conform prevederilor art. 101-107 si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui. (HG-1425/2006, Art.15, Alin.9)
 9. Intocmirea planului de evacuare (HG-1425/2006, Art.15, Alin.28)
 10. Elaborarea planului de desfasurare adecvat pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite (HG-1425/2006, Art.15, Alin.15)
 11. Intocmirea planului de avertizare (HG-1425/2006, Art.15, Alin.28)
 12. Intocmirea unei conventii SSM intre lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, in situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca (HG-1425/2006, Art.15, Alin.27)
 13. Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific (L 319/2006, Art.13, lit. k))
 14. Decizii interne ( L-319/2006, HG-1425/2006 )
 15. Normativ de acordare a echipamentului individual de protectie. (L 319/2006, Art.13, lit. r), s) )
 16. Normativ de acordare a materialelor igienico-sanitare.  ( L-319/2006, Art.15, Alin.1 )
 17. Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca, conform modelului prevazut in anexa nr. 15 (HG-1425/2006, Art.141, Alin.1, lit a) )
 18. Registrul unic de evidenta a incidentelor periculoase, conform modelului prevazut in anexa nr. 16 (HG-1425/2006, Art.141, Alin.1, lit b) )
 19. Registrul unic de evidenta a accidentelor usoare, conform modelului prevazut in anexa nr. 17 ( HG-1425/2006, Art.141, Alin.1, lit c) )
 20. Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca ce au ca urmare incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru, conform modelului prevazut in anexa nr. 18.  (HG-1425/2006, Art.141, Alin.1, lit d) )
 21. Teste verificare a instructajului introductiv general.  (HG-1425/2006, Art.89, Alin.1)
 22. Teste verificare anuala a cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii in munca. (HG-1425/2006, Art.89, Alin.1)
 23. Fise de instruire unde va fi consemnat rezultatul verificarii cunostintelor din domeniul securitatii si sanatatii in munca. (HG-1425/2006, Art.89, Alin.1)
 24. Evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare. (HG-1425/2006, Art.15, Alin.13)
 25. Evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic. (HG-1425/2006, Art.15, Alin.14)
 26. Realizarea semnalizarii de securitate si/sau de sanatate la locul de munca, in conformitate cu prevederile legislative. (HG-971/2006)
 27. Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca. (HG-1425/2006, Art.15, Alin.20)
 28. Urmarirea intretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protectie si a inlocuirii lor la termenele stabilite, precum si in celelalte situatii prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1048/2006. (HG-1425/2006, Art.15, Alin.21)
 29. Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca. (HG-1425/2006, Art.15, Alin.6)
 30. Intocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de Hotararile Guvernului emise in temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare si mobile. (HG-1425/2006, Art.15, Alin.18)
 31. Intocmirea unui registru cu evidenta lucratorilor care au participat la instruirea introductiv generala a securitatii si sanatatii in munca.
 32. Intocmirea unui registru cu evidenta lucratorilor care au participat la instruirea la locul de munca generala a securitatii si sanatatii in munca.
 33. Intocmirea unui registru cu evidenta lucratorilor care au participat la instruirea anuala a securitatii si sanatatii in munca.
 34. Evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor, acest document se intocmeste pentru fiecare punct de lucru in parte. (HG-1425/2006, Art.15, Alin.12)

alte servicii...