Evaluarea riscurilor

Angajatorului ii revine obligatia de a realiza evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor.


Scopul principal al evaluarii riscurilor este protejarea sanatatii si securitatii lucratorilor. Evaluarea riscurilor ajuta la diminuarea posibilitatii de vatamare a lucratorilor si de afectare a mediului ca urmare a activitatilor legate de munca. Aceasta ajuta, de asemenea, la mentinerea competitivitatii si productivitatii intreprinderii.
 
Conform prevederilor legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca, toti angajatorii trebuie sa evalueze riscurile in mod periodic. De asemenea, toti lucratorii  au dreptul sa lucreze in locuri de munca unde riscurile pentru securitatea si sanatatea lor sunt tinute sub control in mod corespunzator si sa se ingrijeasca de securitatea si sanatatea lor impreuna cu  angajatorii.
 
Evaluarea riscurilor trebuie intotdeauna sa fie realizata cu implicarea activa a lucratorilor. Atunci cand se decide asupra acceptabilitatii unui risc, nu trebuie uitate efectele acestuia tinand cont de gen, varsta si starea de sanatate a lucratorilor pentru care se realizeaza evaluarea. Legea 319/2006

Art.12
(1) Angajatorul are urmatoarele obligatii:
 a) sa realizeze si sa fie in posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice
 
Art. 7
(4) Fara a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, tinand seama de natura activitatilor din intreprindere si/sau unitate, angajatorul are obligatia
 a) sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la amenajarea locurilor de munca
 
 
Art. 12
(1) Angajatorul are urmatoarele obligatii:
 a) sa realizeze si sa fie in posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice

alte servicii...