Fisa obiectivului

Echipa SSM PSI PREVENT intocmeste fisa obiectivului In conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si a O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor.

Documentele și evidențele specifice apărării împotriva incendiilor ale operatorilor economici/instituțiilor menționate la art. 5 lit. c) trebuie să cuprindă  fișa obiectivului, conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la Regulamentul de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență, aprobat prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 1.474/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 31 octombrie 2006; un exemplar din fișa obiectivului se trimite la inspectoratul județean/al municipiului București pentru situații de urgență;

alte servicii...