Plan propriu de Securitate

Masurile de prevenire si protectie reprezinta ansamblul activitatilor de ordin tehnic si organizatoric de prevenire a accidentelor de munca si bolilor profesionale.

 

In scopul stabilirii si realizarii masurilor de prevenire si protectie necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor, angajatorul are obligatia de a intocmi un plan propriu de securitate, bazat pe evaluarea riscurilor la locurile de munca, plan care trebuie sa cuprinda cel putin informatiile prevazute in (Anexa Nr.7 – HG-1425/2006) , sa fie supus analizei lucratorilor si/sau reprezentantilor lor sau CSSM, dupa caz, si sa fie semnat de angajator        (HG-1425/2006, Art.46)

plan protectie 384

In cadrul actiunii de evaluare a riscurilor, informatiile prevazute in Anexa Nr.7 trebuie coroborate cu componentele sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloacele de productie si mediul de munca, si anume:

  • A. Masurile tehnice, care vizeaza ansamblul masurilor ce privesc componentele: mijloacele de productie si mediul de munca.
  • B. Masurile organizatorice, care vizeaza ansamblul masurilor ce privesc componentele: executant si sarcina de munca.
  • C. Masurile igienico-sanitare.


Categoriile de masuri de securitate si sanatate in munca pot fi completate si cu alte masuri stabilite, in functie de prioritatile determinante in cadrul angajatorului, pentru asigurarea securitatii si sanatatii tuturor lucratorilor.

alte servicii...