Planul de evacuare pentru situatii de urgenta

Firma noastră vă propune servicii de elaborare a planurilor de evacuare și a planurilor de intervenție pentru unitatea din care faceți parte, conform prevederilor articolului 19 din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Aceasta stipulează că administratorul sau conducătorul instituției are responsabilitatea de a asigura întocmirea și actualizarea planurilor de intervenție, precum și condițiile de aplicare a acestora în orice moment.

Planul de evacuare pentru situații de urgență include aspecte esențiale precum scopul acțiunilor de evacuare, concepția acestora pentru localități, instituții publice, operatori economici, populație și bunuri evacuate, itinerarele de evacuare și modalitățile de executare a evacuării. De asemenea, planul abordează organizarea și asigurarea activității de readucere a populației și bunurilor evacuați la normalitate în localitățile afectate.

Se acordă o atenție deosebită măsurilor de asigurare a acțiunilor de evacuare, cum ar fi mijloacele de transport, protecția personalului, logistica evacuării și paza bunurilor. Organizarea conducerii și a cooperării este detaliată prin centre de coordonare, căi și mijloace de legătură, instituții colaboratoare și modalități de realizare a cooperării, inclusiv cereri și rapoarte.

Anexele planului se referă la situația populației evacuate, bunurilor evacuate, instituțiilor evacuate, graficul activităților, componenta centrelor de coordonare, planul localității și convențiile pentru asigurarea acțiunilor de evacuare.

În ceea ce privește apărarea împotriva incendiilor, se disting trei tipuri de planuri de protecție: planul de evacuare a persoanelor, planul de intervenție și planul de depozitare și evacuare a materialelor periculoase. Acestea includ elemente esențiale precum datele de identificare ale operatorului economic/instituției, planul general al obiectivului, amplasarea clădirilor, numărul de niveluri, capacitatea maximă de persoane, tipul și cantitatea de bunuri, substanțe periculoase, căile de acces și evacuare, locurile de adunare și evacuare, precum și concepția de organizare a evacuării persoanelor și bunurilor. Planurile de evacuare sunt adaptate în funcție de tipul și destinația construcției, numărul de persoane și specificul activității desfășurate.

alte servicii...