iunie 12, 2018

Verificarea anuala a stingatoarelor de incendiu

Ordinul MAI Nr. 138/2015 din 23 octombrie 2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reincarcarea, repararea si scoaterea din uz a stingatoarelor de incendiu prevede la art.13, Cap. IV, Sectiunea I faptul ca stingatoarele de incendiu se verifică anual după prima reincarcare.

 

Termenul de valabilitate de pe stingator reprezinta garantia recipientului de otel.  In general, termenul este de 5 ani, iar daca, dupa aceasta perioada, recipientul rezista probelor hidraulice, termenul de utilizare se mai prelungeste 5 ani. In cazul in care recipientul prezinta defectiuni si urme de coroziune, el trebuie casat si inlocuit cu un stingator nou.

Termenul la care se face verificarea stingatoarelor de incendiu, este inscriptionat pe eticheta de pe recipient care trebuie sa cuprinda datele de identificare ale acesteia, luna si anul in care au fost
realizate verificarea, reincarcarea sau repararea, precum şi luna şi anul pana la care trebuie efectuata urmatoarea verificare sau, dupa caz, reincarcare. 

Conform
legislatiei in vigoare, este obligatoriu ca orice stingator, indiferent de marimea si tipul acestuia, sa fie verificat anual. 

Art. 11

Fire Safety Tips

(1) Verificarea, reincarcarea şi repararea stingătoarelor de incendiu trebuie să se efectueze numai de către persoane autorizate în condiţiile legii.

(2) Lucrările trebuie să se realizeze în conformitate cu instrucţiunile producătorului stingătorului de incendiu şi trebuie să se utilizeze aceleaşi mijloace tehnice specifice, agentul de stingere precizat pe eticheta producătorului stingătorului de incendiu, precum şi aceleaşi piese de schimb conform modelului certificat.

(3) Piesele de schimb şi agenţii de stingere utilizate/utilizaţi trebuie înscrise/înscrişi de către persoanele autorizate într-un registru de evidenţă, întocmit în acest scop, cu menţionarea codului şi a producătorului acestora.

Art. 12

Pe perioada de valabilitate acordată de producătorul stingătorului de incendiu, operaţiunile de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor trebuie să se efectueze  de către acesta sau prin persoane autorizate în condiţiile legii şi agreate de producător.

Art. 13

Stingătoarele de incendiu se verifică anual după prima reîncărcare. 

Art. 14

Reîncărcarea stingătoarelor de incendiu se efectuează: 

a) după fiecare utilizare;

b) la expirarea perioadei de valabilitate acordată de producătorul stingătorului de incendiu;

c) la cel mult 3 ani de la ultima reîncărcare;

d) ori de câte ori se constată scăderea masei încărcăturii sub toleranţa de umplere precizată în standardele aplicabile pentru stingătoarele de incendiu cu CO2, halon sau agent curat. non compliance with fire safety min

Art. 15

Agentul de stingere utilizat la reîncărcarea stingătoarelor de incendiu trebuie să fie în termen de valabilitate pentru întreaga perioadă de garanţie acordată după reîncărcare.

Art. 16

Stingătoarele de incendiu retrase de la utilizare pentru verificare, reîncărcare şi reparare, trebuie înlocuite imediat cu stingătoare de acelaşi tip şi cu performanţe de stingere şi clasificare cel puţin egale. 

Prevenirea și stingerea incendiilor reprezintă una dintre cele mai importante măsuri de protecție pe care orice companie trebuie sa o aplice. Acest proces implica și verificarea stingătoarelor de incendiu, doar de către persoanele autorizate în condițiile legii.

retimbrado gas extintor sistecoin
Distribuie acest articol:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram