mai 4, 2017

Documente solicitate în cazul unui control ITM

itm 88

Ne asumam reprezentarea companiei dumneavoastră pe linie de protectia muncii la controalele Inspectoratului Teritorial de Munca !

În conformitate cu Legea nr.108/1999, la solicitarea inspectorilor de muncă, angajatorul are obligația de a prezenta următoarele documente, privind sănătatea și securitatea în muncă:

• certificat înmatriculare la Registrul Comerțului și actul constitutiv al societății;
• registru unic de control și ștampila societății și copie CI/BI administrator; împuternicirea scrisă și CI/BI pentru reprezentantul societății în vederea semnării actelor de control;
• certificat constatator – autorizarea de funcționare în domeniul SSM pentru activitățile desfășurate;
evaluarea riscurilor de accidentare și planul de prevenire și protecție;
• tematica de instruire, instrucțiuni privind periodicitatea instruirii, evidența locurilor de muncă cu pericol grav și iminent, evidența zonelor cu risc ridicat și specific;
instrucțiuni proprii pentru completarea reglementărilor de securitate – sănătate în muncă;
• listă de dotare a salariaților cu echipamente individuale de protecție;
• fișele de instruire individuală privind securitatea și sănătatea în muncă;
• fișe postului cu atribuții în domeniul SSM și fișe de aptitudini eliberate de medicina muncii;
• baza decizională a structurii organizatorice a activității de prevenire și protecție; • decizie lucrător desemnat și dovada curs SSM și/sau decizie serviciu intern SSM sau dovada curs SSM și/sau contract cu serviciul extern de prevenire și protecție și certificat de abilitare;
• decizie CSSM, dovada transmiterii ultimului proces verbal ședință depus la ITM;
• avizul ISCIR pentru echipamentele tehnice ce intră sub incidența ISCIR (instalații de ridicat și sub presiune);
• autorizare personal conform prevederilor legale;
• dovada măsurilor luate pentru protecția împotriva electrocutării (verificare PRAM).

Pentru a evita apariția unor nereguli, care pot duce la aplicarea de amenzi din partea ITM, este indicat să vă asigurați că societatea dumneavoastră dispune de o documentație completă SSM, respectiv PSI-SU. Printre elementele principale pe care trebuie să le cuprindă, se află evaluarea riscurilor aferente domeniului de activitate al societății, plan propriu de securitate, precum și plan de intervenție în caz de incendiu.
Astfel, colaborarea cu un servicu extern de prevenire și protecție profesionist, poate fi foarte benefică, pentru a se crea un mediu de muncă sigur, pentru a evita apariția unor accidente de muncă și pentru a îndeplini toate condițiile care să asigure respectarea prevederilor securității și sănătății în muncă.

Pentru intocmirea tutor documentelor pe linie de protectia muncii va asteptam sa ne solicitati o oferta de pret.

Distribuie acest articol:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram